Działamy

  • icoPost_w_judaizmie.pptx, W judaizmie jest kilka świąt religijnych, podczas których lub przed którymi obowiązuje post: Purim, Pascha i Jom Kippur. To ostatnie święto, zwane „Dzień Pojednania”, jest najważniejszym żydowskim dniem postu. Dla tych, którzy przestrzegają tradycji religijnej, oznacza to całą noc i następny dzień bez picia i jedzenia. W tym czasie nie wolno także odbywać stosunków płciowych, prowadzić samochodu, kąpać się ani ozdabiać ciała makijażem. Nic nie powinno zakłócać procesu psychicznej katharsis (oczyszczenia), nawet picie wody z kranu. W tym roku Jom Kippur wypada 15 września. Post rozpoczyna się przed zachodem słońca poprzedniego wieczoru i trwa do zmroku następnego dnia, czyli około 25 godzin..
  • icoPurim.pptx, Purim to najradośniejsze święto w całym cyklu tradycyjnych świąt żydowskich. Purim świętuje się na pamiątkę uniknięcia przez Żydów mieszkających w perskim mieście Suza niechybnej zagłady.
  • icoPurim.pptx
  • icoStworzenie_swiata_a_islam.pptx, W dawnych czasach, jeszcze przed stworzeniem ziemi i nieba, Stwórca wywołał nieznacznej siły wiatr. Poruszył nim wody. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się Al-Kaba, powstała okrągła fala. Demiurg rozścielił ziemię pod kopułą. Ziemia nie stała twardo, lecz kołysała się na wodzie. By zapobiec skutkom tego ruchu, Bóg stworzył góry, mające unieruchomić glob
  • icoStworzenie_swiata_a_islam.pptx
  • icoislam_i_ekologia.pptx, Koran odrzuca pogląd głoszący, że prawa przyrody zostały wynalezione przez nią samą. Według Świętej Księgi islamu te prawa zostały określone i wprowadzone przez Allaha. Jego dziełem jest wszechświat i to On wie, co jest potrzebne do powstania kosmosu, zna ilości wszystkich jego składników.
  • icozwierzeta_w_religiach.pptx, Wszystkie współczesne religie świata (z wyjątkiem buddyzmu) uznają wyższość człowieka nad zwierzętami i prawo człowieka do rządzenia nimi. Wszystkie nakazują szacunek wobec zwierząt i zakazują ich złego traktowania.