O nas

                     

  • Nazwa szkoły
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie
  • E-mail szkoły
  • sp_rajbrot@gazeta.pl, psprajbrot@szkolarajbrot.edu.pl
  • Telefon
  • (+14) 6852980
   (+14) 6852920
  • Adres szkoły
  • Rajbrot 362
  • Strona szkoły
  •  https://spszkolarajbrot.edupage.org/
  • Ścieżka religijno-przyrodnicza św. Jana Pawła II

   pod patronatem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie,

   otwarta dnia 18 maja 2020r.

   w 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły.

    

   Celem wytyczenia Ścieżki religijno – przyrodniczej św. Jana Pawła II było uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, a także przybliżenie wartości, którymi kierował się przez całe swoje życie.

    Ścieżka ta zaprasza do wędrówki szlakiem myśli św. Jana Pawła II wszystkie osoby, które w indywidualnej zadumie na łonie natury zechcą je kontemplować, a przez to pogłębiać swoje relacje z Bogiem, ludźmi i przyrodą.

           Trasa liczy ok. 4 km długości i składa się z 15 stacji (od Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II do kościoła p.w. św. Jana Pawła II).

           Każda ze stacji zawiera cytat Papieża dotyczący wartości szczególnie przez Niego cenionej. Przy trasie znajduje się również Dąb papieski oraz miejsca do odpoczynku.